Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Program DOFE

DOFE na naší škole

Už víte, co je DOFE? Zapojili jste se? Víte o spolužácích, kteří projevili zájem o tento program? Spoustu informací naleznete na nástěnce vedle kabinetu zeměpisu nebo na webových stránkách www.dofe.cz. Takže:

V letošním školním roce se naše gymnázium poprvé zapojilo do programu DOFE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Jde o program osobního rozvoje pro všechny, kteří vždy chtěli dělat něco smysluplného, ale nikdy nenašli správnou motivaci. Jde o výzvu pro každého od 14 do 24 let – v rámci programu se může věnovat aktivitám, které ho baví. Účastník si stanoví cíle ve třech základních oblastech – dovednost, pohyb a dobrovolnictví; na výběr má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou; po ukončení každé z úrovní čeká na účastníky týmová expedice v přírodě.

Program byl na naší škole představen osobně na začátku října: ve středu 5.10. nás navštívila regionální manažerka pro severozápadní Čechy paní Eva Benešová – a spolu s ní se přijela podělit o své zkušenosti s programem ambasadorka Šárka. Některé žáky z naší školy program upoutal natolik, že se hned přihlásili. Zatím absolvují první kroky – registraci do systému, výběr vhodných aktivit a jejich plánování; vlastní plnění úkolů se zvolna rozbíhá. K úspěšnému plnění zvolených úkolů přejeme účastníkům hodně zdaru – a určitě se budeme těšit na průběžné zajímavé informace o některých aktivitách. A samozřejmě budou vítáni další zájemci.