Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Workshop k tématu EU

V pondělí 13.prosince se žáci se septimy a oktávy zúčastnili online workshopu pořádaného agenturou Europeum na téma „Co nám EU dala a vzala“. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Samet na školách“. Během hodinového setkání byli účastníci seznámeni s historií, strukturou a rolí EU; pomocí interaktivních úloh se rovněž mohli aktivně zapojit do komunikace. I když se všichni přítomní shodli, že mnohem lepší by bylo osobní setkání a delší rozsah workshopu s možností diskuse, byl obsah online hodiny zajímavým obohacením výuky předmětu společenských věd.