Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Adventní pozdravení číslo 4

Naše další a zároveň poslední video je velmi symbolické – vzniklo během středeční návštěvy Muzea hraček a betlémů v Kryštofově Údolí. Nese stejné poselství, jaké Vám poslala moje kamarádka a kolegyně E. Veselá: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Klidné, šťastné a veselé Vánoce a do nového roku jen to nejlepší přeje prima + Mgr. I. Pospíšilová