Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výzva – zkušenosti nadaných studentů středních a vysokých škol

Předávám výzvu určenou všem nadaným a talentovaným žákům naší školy:

Hledáme nadané studenty a studentky SŠ nebo VŠ, kteří mají zkušenost s nějakými programy pro nadané a talentované žáky, účastnili se online kurzů Talnetu nebo CTM, soutěží apod. a zároveň jsou ochotni před publikem složeným většinou z učitelů ZŠ pohovořit o svých zkušenostech. Jednak o zkušenostech ze svého vzdělávacího procesu, a také z mimoškolních aktivit.

První příležitost k tomuto sdílení bude 18. května 2022 na konferenci O nadání. Individuální domluva proběhne s hlavní metodičkou nadání Evou Duškovou – kontakt eva.duskova@kraj-lbc.cz, 778 714 844.

                                                                                                                      Mgr. I. Pospíšilová