Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Přípravné kurzy pro přijímací řízení

Naši pedagogové připravili jarní přípravný kurz ve dvou blocích, který zahrnuje přípravu k jednotným přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Uchazeči si zopakují učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia a procvičí si typové úlohy.

Matematika úterý8. 3. 2022
22. 3. 2022
16:00 – 17:30 (90 min)
Český jazykčtvrtek10. 3. 2022
24. 3. 2022
16:00 – 17:30 (90 min)

Pomůcky
• psací a rýsovací potřeby
Kapacita a cena za kurz
• Celková maximální kapacita přípravného kurzu je 40 žáků (každá skupina max. 20 žáků).
• Cena činí 500,- Kč za celý kurz (250,- Kč za jednotlivý blok).
• Platba bude přijímána na místě při zahájení kurzu oproti podpisu a příjmovému dokladu.
• Uchazečům, kteří na naše gymnázium nastoupí, bude tato částka použita k uhrazení ročního poplatku na Unii rodičů.

Přihláška na přípravné kurzy.