Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Komu se nelení, tomu se zelení aneb další literární soutěž na obzoru…

Předávám výzvu k účasti v literární soutěži, vyhlášené Knihovnou Václava Čtvrtka a Nadačního fondu města Jičín. Soutěž je určena pro děti a studenty do 21 let. Vymyslet můžete jakýkoliv literární útvar na dané téma v rozsahu dvou stránek formátu A4.
Bližší informace vám poskytnou vaši vyučující českého jazyka a nástěnka vedle učebny ČJ – 1. patro pavilonu B.
Mgr. I. Pospíšilová