Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Nábytek v Blenderu

Každý někdy kupoval nábytek. Domů si přivezete spoustu krabic a stručný návod. Postav si sám. Každému se dnes vybaví jeden nejmenovaný obchod. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, jak složité musí být vytvořit grafický návrh? Třída sexta dostala v rámci počítačové grafiky právě takový úkol. Úkol zněl jasně. Vytvořte si vlastní židle a stůl, a to v 3D grafickém editoru Blender. Přestože prvotní reakce byly převážně zděšené, povedlo se studentům program nakonec přeprat a vytvořit jejich první návrh židle a stolu, a to úplně od nuly. Tedy přesněji řečeno od krychle. Stálo je to mnoho sil a odříkání, ale výsledky jsou skvělé. Ostatně, posuďte sami.

Mgr. O. Tavoda