Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Soutěž v anglickém jazyce

V pátek 18. 3. proběhlo v DDM Libertin Česká Lípa okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce v kategorii I.B. V této kategorii soupeří žáci tříd prima a sekunda víceletých gymnázií. Školních kol se na obou gymnáziích českolipského okresu zúčastnilo 20 žáků, z nich pouze čtyři postoupili do okresního kola. Naše gymnázium (ve své premiéře) reprezentovali Cao Thi Thai An a Jiří Hanzlík. Anička byla třetí, Jirka čtvrtý.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Netušilová