Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výlet za suchou jehlou

Celou třídou prosvítá ranní slunce, když nám paní učitelka Vastlová navrhuje výlet do Liberce. Byli jsme nadšeni, protože každý se mohl uvolnit v klidu přírody i velkoměsta.

Za doprovodu „předjaří“ jsem došel na nádraží v Jablonném v Podještědí. Deset mých spolužáků už čekalo na zastávce. Brzy pro nás přijel vlak, co nás měl dopravit do Liberce.

Náš plán byl takový: Návštěva Severočeského muzea a její věže a poté návštěva liberecké galerie. Brzy po výstupu jsme se octli u Severočeského muzea.

Zde byla výstava mistrného fotografa Josefa Sudka (1896-1976). Tento umělec mohl pracovat jen levičkou, protože o pravou přišel po výbuchu granátem. Hraje v nich se světlem a stínem. Po této výstavě jsme šli tvořit obrázky suchou jehlou. Tato technika byla vymyšlena na jihu Německa kolem roku 1480. Návod je jednoduchý: Do plastové folie vyryješ jehlou obrázek. Namočíš si sací papír, vezmeš černou temperu a rytinu přetřeš. Houbičkou nebo hadříkem co největší část barvy setřeš, přiložíš sací papír, který je ještě vlhký a pak dáš do lisu a vyjde obrázek. Ti, co nevlastní lis, můžou to zkusit lžicí.

Potom jsme si prohlédli místní expozici muzea. Lze tu obdivovat hry s barvou v krásných, skleněných vázách nejen z našeho kraje, ale i z Velké Británie. Další expozici muzea tvořil třeba nahraný zpěv ptáků spolu s věrohodnými ukázkami našich ekosystémů a biotopů a ukázka geologického podloží s drahými kameny. Když jsme se vynadívali na expozici, vystoupali jsme na tamní věž. Byl zde velmi krásný výhled, který se mohl rovnat výhledu z Ještědu. Co k tomu říct? Mít v dlani celé centrum…

Pak jsme navštívili oblastní galerii, která byla naproti muzea. Bylo štěstí, že každý čtvrtek bylo vstupné zdarma. Dověděli jsme se, že to dříve byly lázně Františka Josefa I., jež byly v roku 1984 zrušeny. V galerii jsme si mohli prohlédnout obrazy v stylu Moderny a také galerii význačných lidí města Liberec, případně rodáků a fotografie lidí. Též tam byly dva sekretáře z 16 stol. a obrazy asi 200 let staré. Některé byly galerii darovány.

Po této prohlídce galerie nám výlet skončil. A tak skončil výlet za suchou jehlou. Jak Severočeské muzeum, tak Oblastní galerii v Liberci za sebe vřele doporučuji navštívit, je na co se dívat.

Petr Krob