Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Den vědcem

Žáci kvinty využili příležitost stát se na jeden den vědcem a ve středu 30.3. se vydali na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. O tom, co zažili si můžete přečíst níže.
Ve středu ráno jsme se sešli na nádraží v Mimoni. Nadšení nám nemohlo zkazit ani zpoždění způsobené rozbitým vlakem. Pozdě, ale přeci jsme dorazili do Ústí nad Labem, kde jsme s paní učitelkou Maslenovou úspěšně našli přírodovědeckou fakultu. Nesměla chybět ani skupinová fotka před začátkem programu.
Všichni jsme si oblékli laboratorní pláště a rozdělili se na dvě skupiny. První zamířila do chemické laboratoře a druhá do biologické. V biologické laboratoři se nám povedlo vytvořit kalibrační řadu, viděli jsme buňky nádoru a také jsme stihli izolovat DNA banánu. Ocenili jsme také možnost vyzkoušet si mikropipety a další profesionální vybavení, díky kterému jsme si na chvíli připadali jako opravdoví laboranti.
V chemické části exkurze bylo o poznání hlučněji. Bouchaly zde Bengálské ohně a střelný prach, vyráběli jsme sloní zubní pastu, vařili zlato a pozorovali světlušky z amoniaku a oxidu chromitého. Některé z pokusů si možná brzy vyzkoušíte i vy, protože paní učitelka Maslenová se některými pokusy inspirovala. Ke konci někteří z nás ochutnali piškoty zmražené tekutým dusíkem o teplotě -200 °C.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří si dali tu práci, aby pro nás program přichystali a udělali si na nás čas. Děkujeme také paní učitelce Maslenové, bez které by akce nikdy neproběhla. Děkujeme nejen za domluvení programu, ale také za to, že s námi celou akci absolvovala.
Třída kvinta