Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Poslední ohlédnutí za dnem s magickým datem 1. 4. 2022

Noc s Andersenem

Víte, snad každý člověk, který má přátele, je šťasten. Mají společné vlastnosti, společnou řeč, hierarchie je pro ně cizí pojem, všichni táhnou za jeden provaz. A všechny je spojila škola. Jenže občas deset, dvacet minut přestávek nestačí. Stejné je to u her. Komunikujete, ale jen na téma hry. Nestačíte si povědět nic osobního. Ani sociální sítě nejsou řešení, chcete něco zažívat společně. Chcete se bavit ještě jinak, jako kolektiv a naživo. Chcete zažít zábavu i s jinými lidmi kolem vás, jenž třeba znáte od vidění. Přesně to jsem čekal od noci s Andersenem a to se mi splnilo.
Ještě bych rád osvětlil tento pojem – Noc z Andersenem je noc, zpravidla 1.4.-2.4. (2.4. byl den, kdy se narodil Andersen). Čas zde strávený není jen nad knihami, jsou zde zábavné soutěže, úkoly, někdy opékání vuřtů.
Protože jsem už jednu Noc s Andersenem zažil před léty a líbilo se mi to, mé srdce zaplesalo, když jsem se o ní dozvěděl. Věděl jsem, že to bude zábava, a proto jsem neváhal s podáním přihlášky. Později nám bylo řečeno, že den bude zaměřen zčásti na ptáky (1.4. Mezinárodní den ptactva) a speciální překvapení a opékání vuřtů. Kdo je hudebně založen, ať si přinese nástroj.
Tak tedy jsem přijel 1.4. do školy. Šel jsem do učebny češtiny. Z dveří se linula hudba kytar a zpěv starých songů. Zapojil jsem se do malého mumraje a zpíval spolu s ostatními Morituri te salutant. Učitelky zpívaly a mí kolegové brnkali na kytary a jiní měli ukulele. Když tento koncert skončil, věnovali jsme se soutěži. Rozdělili jsme se do skupin, dostali jsme obrázky ptáků a ty jsme rozřazovali do skupin podle jejich charakteristik. Kteří ptáci odlétají do teplých krajin, kteří nejsou původní, kteří jedí zrna atd. Poté jsme měli opékat špekáčky, ale kvůli špatnému počasí k tomu nedošlo. Nemuseli jsme však litovat, protože opékání bylo nahrazeno párky v rohlíku.
Poté si každá skupina vybrala tři citáty. Někteří je šli psát na vybraná okna, jiní je šli psát na šablony ptáků, jiní zdobili perníčky v podobě ptáků. Následovala soutěž, kde jsme po škole hledali předměty a vymýšleli, z jaké jsou pohádky (síť – Rybář a rybka). Potom jsme si jednu z nich vybrali a stvořili příběhy naruby, které jsme četli. Mnohé z čísel byly velmi humorné. To už bylo po jedenácté. Místo spánku však přišlo ještě jedno hudební číslo plné starých písní. Paní učitelky říkali, že jen na chvíli. Šli jsme tedy spát až ve dvě hodiny ráno. Roztáhli jsme si spací pytle s karimatkami a zalehli.
Ráno nás už žádné aktivity nečekaly, jen společná snídaně.
Za sebe můžu říct, že to byl krásný večer. Užili jsme si ho do sytosti. I našim milým učitelkám se večer líbil. Je tu tedy reálná šance, že bude znova. A my budeme rádi taky!
P. Krob, kvarta
P. S. Velké díky všem, kdo se mnou do první Noci s Andersenem na Gymi šli 😊. Děkuji i svým dvěma milým kolegyním Báře a Editě + panu Veselému za pomoc s organizací.