Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Maturitní práce obhájeny! Žáci oktávy se blíží do „finiše“.

Páteční prezentace maturitních prací byla poslední hodnocenou aktivitou žáků oktávy před ukončením studia na mimoňském gymnáziu. Všechny práce byly úspěšně obhájeny, mnohé z nich byly založené na dlouhodobém výzkumu a opíraly se o spolupráci s odbornými pracovišti a výzkumnými ústavy.

Obhajoby probíhaly za fyzické i virtuální přítomnosti odborníků z praxe, kteří byli jejich vedoucími nebo oponenty. (Mgr. Pavlína Fořtová – Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. – VÚV TGM v Praze, Mgr. Martin Kuba – MŠMT, MVDr. Petra Podešvová, Filip Vomáčka – Mikrobiologický ústav Akademii věd České republiky)