Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Mystery Skype

Ve čtvrtek 26.5. měla třída prima jedinečnou příležitost zahrát si hru Mystery Skype. Žáci primy se spojili s neznámou třídou z jiné části světa a snažili se navzájem uhodnout odkud daná třída je. V další části videohovoru si pak navzájem krátce představili země, ve kterých žijí. Tentokrát žáci komunikovali s vrstevníky z Vietnamu, moc se jim to líbilo a těší se na další příležitost.
#gymi #students #school #schoollife