Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výsledková listina 2. kolo přijímací zkoušky do Primy