Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Vězeňství

V pátek 20. května třída sekunda navštívila Mimoňské muzeum, kde byla výstava o věznici ve Stráži pod Ralskem. Výstava byla zaměřena na historii a současnost věznice. Vystaven byl zmenšený model areálu strážské věznice a fotografie z ní pořízené. Nechyběly ani uniformy, výtvory a obrazy na kterých se podíleli vězni a věci nalezené ve věznici.
Výstava byla moc pěkná a zajímavá, všem se líbila.
Ačkoli hlavním tématem byla věznice, děvčata ze sekundy si náramně vyhrála u kreslícího stolku.

Verča Pánková a Ála Trpišovská