Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Kvinta v botanické zahradě

Dne 7.6 se třída kvinta, rozhodla vyjet si na výlet do botanické zahrady do Liberce. Okolo 9.00 jsme společně autobusem dorazili do Liberce, kde jsme s paní učitelkou Maslenovou úspěšně dorazili na místo. Prošli jsme všechny vnitřní pavilony . Cestou jsme vytvářeli pracovní listy pro nižší žáky gymnázia, které čeká prohlídka pár dnů po té naší. Po celou dobu se nás držela dobrá nálada, kterou nám nezkazilo ani špatné počasí. Rychle jsme prošli venkovní část botanické zahrady a poté kvůli nepřetržitému dešti jsme se rozhodli odejít. Po odchodu se naše třída rozdělila na dvě skupiny. První skupina odešla s panem učitelem Tavodou na laser game a druhá skupina odešla s paní učitelkou Maslenovou na jídlo do fastfoodu. Poté jsme se opět sešli a někteří žáci zůstali v Liberci. Zbytek třídy šel na autobusové nádraží a vydali se domů. Děkujeme paní učitelce Maslenové bez které by to nešlo a panu učitelovi Tavodovi za jeho doprovod.

Třída kvinta