Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Projekt UMĚNÍ-PŘÍRODA-HISTORIE

Tento rok jsme měli možnost účasti na mezinárodním projektu UMĚNÍ-PŘÍRODA-HISTORIE. Naši žáci týden pobývali v Německu, kde se v rámci hudebních či divadelních workshopů podíleli na společné tvorbě. V tu samou dobu probíhaly workshopy i v Mukařově a celá akce vyústila landartovým festivalem v zaniklé osadě Jabloneček.

Takto celou akci vnímali naši studenti:

V pondělí 13.6. se naše čtyřčlenná skupinka žáků z Kvarty pod vedením p. učitelky Jirkovské vydala na týden do Německa za novými zážitky a novými přáteli z Německa, Polska, Ukrajin i z Česka.
Očekávání byla všelijaká, na některých z nás byla v prvních chvílích vidět nervozita, ale postupem času opadla. Volné chvíle jsme trávili s novými přáteli.
Společně jsme vytvořili divadelní představení 🎭, přetvořili několik známých písní a složili dvě autorské písně 🎶🎵. Ukázku naší práce můžete vidět níže.
Celý týden předčil naše očekávání a už se těšíme na další podobné akce.
Vojta🎸, Terka🎭, Laura🥁 a Klára🎷

S tvůrci projektu LATERNA FUTURI se chystáme spolupracovat i v budoucnu a velmi se na to všichni těšíme.

Hezké léto všem.

B. Jirkovská

1. Autorská píseň

2. Autorská píseň