Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Mezinárodní výtvarná soutěž Krakonoš

Blahopřejeme Monice Čechové z tercie, která uspěla v mezinárodní výtvarné soutěži Krakonoš a jeho přátelé a 25.6.2022 si jela převzít svou cenu do Polska.

Gratulujeme!

B. Jirkovská