Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Prima v iQLANDII Liberec

Naše třída vyrazila dne 24.6.2022 na výlet do liberecké iQLANDIE.

Vyjeli jsme vlakem z Mimoně  (jen s malým zpožděním).  Po příchodu do iQLANDIE jsme se rozdělili do skupinek, vzali jsme si pracovní listy a vydali se do expozic hledat řešení. Prošli jsme všechna čtyři patra, vyzkoušeli spoustu věcí a interaktivních experimentů. Zažili jsme zemětřesení, vichřici, zakřičeli si u hlukoměru, prošli světelný tunel, užili mnoho dalších zajímavých expozic. Pak jsme si všichni dali svačinu. Po svačině nás čekala Velká science show, na experimenty jsme se jen nedívali, ale aktivně jsme je i prováděli. Užili jsme si několik výbuchů i vzplanutí ohňů.

Cestou zpět nás čekalo ještě jedno nepříjemné překvapení – strom na kolejích a 40 minut zpoždění vlaku. Nakonec jsme dorazili zdraví a v pořádku.

Prima třída