Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Bankéřky na Gymi

V pondělí 20.června proběhla na naší škole zajímavá akce v rámci projektu „Bankéři do škol“ – z liberecké pobočky Komerční banky k nám dorazily dvě odbornice na téma bankovnictví, paní Veronika Jiřímská a paní Petra Masopustová. Naplánovány byly dvě přednášky – pro kvartu bylo připraveno téma „Finanční gramotnost“ a pro starší žáky (kvintu, část sexty a septimu) téma „Kyberbezpečnost“. Obě přednášející dorazily skvěle připraveny; v jejich podání nešlo jen o klasickou přednášku (doplněnou krátkým videem a audioukázkou) – posluchači byli prostřednictvím mobilní aplikace zapojeni také do hlasování, diskuse i závěrečného kvízu. Velmi potěšující byla kladná reakce obou bankéřek na znalosti našich žáků a jejich aktivitu během přednášek. Věříme, že spolupráce s organizátory akce bude pokračovat i v budoucnu.

PaedDr. Ivana Černá