Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Tercie v botanické zahradě

V úterý 14.6 jsme se vydali do Liberce, kde jsme navštívili botanickou zahradu.

Pro pohodlnější cestování jsme zvolili vlak společnosti Arriva, který s mírným zpožděním přijíždí kolem 8.45 na vlakové nádraží v Mimoni. Cesta se neobešla bez mírných komplikací, ale to už k cestování patří.  Náš vlak dorazil na vlakové nádraží v Liberci v 10.05, odtud se už odebíráme na cestu do botanické zahrady.  Poté co jsme dorazili, zakoupili vstupenky a byl nám umožněn vstup, tak jsme si odpočinuli. Po malé pauze nám byly rozdány pracovní listy, které pro nás připravili naši starší spolužáci. Během plnění úkolů nám bylo umožněno se kochat krásami různých pavilonů. Neměli jsme času nazbyt, abychom stihli malý oběd,  odcházeli jsme již po splnění úkolů. Tímto pro nás tento prosluněný den, s nově nabytými vědomosti o různých rostlinách, skončil.

Návštěva botanické zahrady se ukázala být náramným zpříjemněním dne, za což vděčíme především našemu pedagogickému doprovodu.  Marco Nastič, tercie