Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Andersenovy pohádky v podání sekundy

V rámci literárních hodin se žáci sekundy věnovali tento školní rok četbě pohádek Hanse Christiana Andersena. Na závěr roku dostali za úkol ztvárnit (co možná nejlépe po slohové i výtvarné stránce) jednu z pohádek dle vlastní volby. Objevilo se velké množství hodnotných zpracování – aby bylo hodnocení objektivní, měli všichni žáci možnost hlasovat o nejlepších dílech. Dle mínění třídy se nejvíce povedly práce Veroniky Pánkové (Pět hrášků v jednom lusku), Aleny Trpišovské (Malá mořská víla) a Adama Nováka (Ošklivé káčátko) – výsledky jejich snažení můžete posoudit podle přiložených fotografií. Poděkování patří ale všem sekundánům – do svých prací vložili hodně času, snahy a dobrých nápadů.

PaedDr. Ivana Černá