Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

America On Wheels

Dne 6. 6. 2022 zavítali na naše gymnázium zástupci Americké ambasády a Amerického centra. Celá akce probíhala pod záštitou US Embassy, která spustila projekt zvaný America On Wheels. Diplomat Todd, který dříve působil v mnoha zemích po celém světě včetně Afghánistánu, si přijel popovídat se studenty kvinty, sexty, septimy a zájemci ze tříd kvarta a tercie.

V rámci hodinové přednášky se studenti dozvěděli, co obnáší život diplomata, dozvěděli se o několika projektech, které jim umožní studovat i pracovat v USA, a rozebírali problematiku propagandy, dezinformací a fake news. V závěru debaty měli studenti ještě několik doplňujících otázek, které Todd vždy rád zodpověděl. Celý program probíhal v anglickém jazyce. Todd se českému jazyku teprve učí, a tak jen občas zkusil prohodit pár slov česky, aby si jazyk procvičil. Druhá část programu byla za odměnu všem účastníkům debat. V tělocvičně byla pro studenty připravena FUN zóna plná amerických her. Mezi nejoblíbenější patřil Cornhole, XBox a virtuální realita. Poslední skupinka měla dokonce to štěstí, že si mohla zahrát zmíněné hry přímo s Toddem, který se mile rád zapojil. Přestože FUN zónou měl program skončit, pokračoval ještě v jídelně obědem, kde nakonec proběhla neplánovaná diskuze mezi zástupci ambasády a třídou kvinta. Zdařilá akce tak skončila ještě odpoledním programem, který bychom mohli nazvat “oběd s diplomatem”.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem studentům, kteří se aktivně zapojili do debat a her, Toddovi a celému jeho týmu za přínosné diskuze a zástupcům Amerického centra a Opony za perfektně zorganizovanou akci. Zároveň přidávám malou zpětnou vazbu od Todda, který byl nadmíru spokojen s úrovní anglického jazyka našich studentů a těší se, že se spolu znovu uvidíme třeba přímo v Americkém centru v Praze. Takové pozvání přeci nemůžeme odmítnout, co myslíte?

Mgr. Ondřej Tavoda

PS: Chválím ty z Vás, kteří se okamžitě zajímali o studijní příležitosti v USA. Budu Vám držet pěsti!