Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výhra v celostátní soutěži Ukliďme Česko

Již v měsíci dubnu proběhla akce Ukliďme Česko, během níž se žáci a učitelé našeho gymnázia zapojili do úklidových akcí v Mimoni a blízkém okolí. V rámci této akce byla hlavním organizátorem vyhlášena i videosoutěž, které se zúčastnily i některé skupiny našich žáků. Výsledek této soutěže, který byl vyhlášen až v průběhu června, byl naprosto skvělý! Z deseti finalistů jsme obsadili tři místa, z toho místo čtvrté, a dokonce i místo první. Odměnou pro žáky na prvním místě byl tablet, pro ostatní balíček s kosmetickými produkty. Gratulujeme ke skvělému výsledku!