Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Beseda na téma pojišťovnictví

V úterý 4.října odpoledne se uskutečnila první z plánovaných přednášek pro septimu v rámci semináře ze společenských věd – byla věnována tématu pojišťovnictví. Naši školu navštívil a svůj čas nám věnoval odborník z praxe – pan Vladimír Garab, který pracuje pro Generali Českou pojišťovnu. Účastníci semináře se v předchozí hodině s tématem seznámili, přesto se dozvěděli spoustu nových a přínosných poznatků. Všichni (ačkoliv na obrázcích nejsou moc vidět, rádi sedí vzadu) pozorně poslouchali a někteří dokázali i zformulovat zajímavé dotazy. Panu Garabovi patří velké poděkování za netradičně strávenou vyučovací hodinu.

Ivana Černá