Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Studenti Gymi na přednášce světově uznávaného chemika W.R. Smitha

Ve čtvrtek 27.10. navštívili studenti oktávy (Tomáš Ostaš, Vladimír Vávra) přednášku Dr. Williama R. Smitha děkana Přírodovědecké fakulty University of Ontario Institute of Technology v Oshawe, který přednášel na katedře chemie a fyziky Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Téma této přednášky bylo Uncertainty Analysis: Its Importance in Undergraduate Education and in Research, with Examples. Dr. William R. Smith spolupracuje s katedrou chemie a fyziky Přírodovědecké fakultě UJEP už dlouhá léta a přednášky zde chystá každým rokem. Společně s panem Smithem na akci byl přítomný prof. RNDr. Ivo Nezbeda, který s panem Smithem už dlouhá léta pracuje jak v Kanadě nebo České republice. T. Ostaš

Tímto děkuji studentům, že se přednášky zúčastnili a věřím, že jim umožnila nahlédnout do světa opravdové chemie. P. Maslenová