Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Rodičovské schůzky

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás zveme na rodičovské schůzky, které se konají v úterý 8. 11. 2022 od 16:00 v budově gymnázia.

S pozdravem

Ivana Netušilová
Vladimíra Tomášková