Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Beseda o činnosti Úřadu práce

V úterý 31.ledna proběhla v rámci semináře ze ZSV pro septimány beseda s paní Alenou Sprengerovou, vedoucí Kontaktního pracoviště Úřadu práce Mimoň. Během přehledné a srozumitelné prezentace, kdy jsme se mohli ptát na vše, co nás zajímalo, jsme se dozvěděli mnoho důležitých informací o fungování tohoto důležitého úřadu, o jeho struktuře, sociálních dávkách a jejich vyplácení, o možnostech rekvalifikace, o systému státní sociální podpory, …; součástí besedy byly i praktické rady, včetně seznámení s formuláři a jinými materiály úřadu. Beseda byla velmi přínosná – děkujeme paní Sprengerové za její vystoupení a septimánům za pozornost a dotazy.

PaedDr. Ivana Černá