Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

HARMONIZAČNÍ DNY PRIMY

Dne 16.2. 2023 začaly primě dva harmonizační dny s novou třídní učitelkou. První den jsme si nejprve užili v Urban jump aréně v Liberci . Bylo to moc prima, vyskákali jsme se a nasmáli. Po návratu do Mimoně jsme se přesunuli do školy, kde jsme pokračovali programem – hrou “Pevnost Boyard”. Po ukončení hry jsme se umyli a uložili do spacáků a usínali jsme při koukání na komedii – film.

Druhý den ráno po probuzení následovala hygiena a snídaně. Po snídani jsme celé dopoledne hráli harmonizační a stmelovací hry a aktivity. Po obědě jsme si zabalili spacáky a další věci, které jsme na dva dny měli s sebou a odešli domů na jarní prázdniny.

Celou akci jsme si moc užili a v průběhu obou dnů panovala báječná atmosféra.

Na závěr chceme poděkovat oktavánům, kteří nám s organizací a průběhem celé hry “Pevnost Boyard” pomáhali.