Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výsledky školního kola ekonomické olympiády v kategorii základních škol

V posledním lednovém týdnu se třída kvarta zúčastnila školního kola ekonomické olympiády – na rozdíl od vyšší věkové kategorie se mladší žáci letos zapojili poprvé. Soutěž proběhla formou online testování a oficiální výsledky, které jsme obdrželi, porovnávají školy v celé republice. Velmi potěšující je tedy informace, že naše škola v žebříčku TOP škol za jednotlivé kraje obsadila v Libereckém kraji první místo 😊. Vítězem školního kola se stal Kuba Nguyen (se ziskem 18 bodů), za ním se s 16 body umístili David Hegenbart, Jan Kratochvíl a Nela Strižová. Gratulace a poděkování patří nejen těmto čtyřem nejlepším – všichni zúčastnění přispěli ke skvělému umístění naší školy v krajském měřítku (i když do krajského kola letos nikdo nepostoupil).

PaedDr. Ivana Černá