Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Krajské kolo soutěže v německém jazyce

Ve čtvrtek 9.března se v libereckém Domě dětí a mládeže Větrník konalo krajské kolo soutěže v německém jazyce. Za naši školu se akce zúčastnila Dorka Humpoláková ze septimy – a její účast byla velmi úspěšná: v mnohem silnější konkurenci než loni obsadila skvělé páté místo 😊. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

PaedDr. Ivana Černá