Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Olympiáda v ruském jazyce

V pondělí 13.3. 2023 se naši dva studenti, Nela Strižová a Marco Nastič z kvarty, zúčastnili krajského kola Olympiády v ruském jazyce v Liberci.

Soutěžilo 11 studentů ze čtyř různých škol a Marco vyhrál! 😊 Jen o jeden bod méně získala Nela. Blahopřeji Marcovi k 1. a Nele ke krásnému 3.místu a děkuji jim za příkladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. V. Vastlová