Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Sekunda v SEV Divizna Liberec

Dne 21. 3. 2023 navštívila sekunda Středisko ekologické výchovy Divizna v Liberci, kde žáci absolvovali zoologicko – ekologický program “Zvířata v ohrožení”. První část programu probíhala v prostorách Divizny a poté jsme se na závěrečnou část přesunuli přímo do ZOO Liberec. V první části se žáci aktivní formou a prací ve skupinách dozvěděli o druzích zvířat, které jsou celosvětově kriticky ohrožené a z jakého důvodu. Dále zjistili, jakou roli v záchraně těchto druhů mají zoologické zahrady. Poté se seznámili s ohroženými druhy, které jsou součástí záchranného programu právě v ZOO Liberec. Na závěr jsme v ZOO Liberec tyto druhy navštívili. Zoologická zahrada v Liberci celou řadu těchto druhů nejen odchovává, ale úspěšně odchované jedince zpátky reintrodukuje do volné přírody.