Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Beseda o vězeňství

V úterý 21.března navštívil naši školu Mgr. Vojtěch Roztočil, který pracuje jako vychovatel – terapeut ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Jednalo se opět o besedu pro septimány v rámci semináře ze základů společenských věd. Kromě zapsaných žáků se hodiny zúčastnili i dobrovolníci (ze septimy + jeden z oktávy). Beseda patřila určitě k nejlepším akcím (nejen) tohoto roku – pan Roztočil pojal téma péče o vězně jako zamyšlení nad základními životními otázkami a nad smyslem existence. Účastníkům besedy pokládal otázky, které je přiměly uvažovat o sobě, o vztazích k ostatním a o společnosti jako celku – a zároveň vedly k oživení a prohloubení znalostí z psychologie. Reakce na setkání byla velmi pozitivní (jak ze strany žáků, tak i z pozice přednášejícího) – rádi bychom tedy pana Roztočila na naší škole brzy uvítali znovu.

PaedDr. Ivana Černá