Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

DofE připravuje další expedici

Program DofE na naší škole má za sebou úspěšný rok zakončený bronzovou ceremonií, která se konala 10.2.23 na Krajském úřadě v Liberci. Už se plánuje další expedice, zatím cvičná, která proběhne v dubnu nejspíš v Lužických horách.

M.Nolová