Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Ukliďme Česko

Letošní rok se naše gymnázium podruhé zapojilo do celostátní akce Ukliďme Česko. Akci si vzali pod patronát sextáni, kteří připravili po sběrové akci pro jednotlivé třídy další program. Ten se týkal zejména problematiky třídění odpadů a dopady odpadů na vodu a vodní živočichy. Z každého programu vznikly hezké plakáty, které nyní zdobí spojovací chodbu naší školy. Po předběžném sečtení množství odpadu z jednotlivých reportů se nám podařilo nasbírat kolem 240kg odpadů, nejčastěji skleněných, plastových lahví, pneumatik, cigaretových nedopalků a dalšího materiálu, který rozhodně do přírody nepatří. Na jednotlivá videa a fotodokumentaci z akcí ještě čekám, ale doufám, že nejen ve sběru, ale i v soutěži se Vám zadaří. Děkuji všem za spolupráci. P. Maslenová