Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Pitva vepřového srdce

Přírodovědný seminář v septimě cílí na získání praktických dovedností studentů v oboru biologie. Nedílnou součástí je i pitva. Po pitvě ovčího oka následovala minulý týden pitva vepřového srdce, které se nejvíce podobá tomu našemu. Studenti měli možnost oddělit osrdečník, samostatně vést pitevní anatomický řez, oddělili srdeční chlopně a pozorovali i odstupy velkých cév aorty a plicnice a koronálních tepen, které srdce vyživují. Všem zúčastněným děkuji za disciplínu a spolupráci. Mgr. P. Maslenová