Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Ekologie stojatých vod

Dnes jsme se v sextě v předmětu ekologie věnovali problematice stojatých vod. V rámci pozorování se nám podařilo najít mnoho živočichů, kteří jsou pouhým okem neviditelní. Otevřel se nám na chvíli nový, ale velmi poutavý svět. Viděli jsme buchanku, perloočku, klešťanečku, larvu pakomára i vodní roztoče a různé prvoky. P. Maslenová