Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Práce s AI v počítačové grafice

Co je AI asi už všichni dobře víme. Umí si s námi psát, odpovídat na dotazy, vyhledávat informace anebo třeba vymýšlet hádanky a hry. Jak vyspělá je umělá inteligence, která generuje obrázky, si vyzkoušeli žáci kvinty v rámci počítačové grafiky. Práce měla 3 hlavní části.

Prvním úkolem bylo vybrat si libovolné známé dílo a pomocí AI vygenerovat moderní verzi. Snažili jsme se přimět Midjourney nebo Dall-E k vytvoření co možná nejpřesnější kopie známých děl s jedinou podmínkou. Výsledek měl působit moderně. Někteří žáci zapracovali do malby prvky, které původní autor nemohl znát, jiní použili výraznější barvy, či přesnější tahy. Umělá inteligence je sice překvapivě schopná, ale stejně jako lidé dělá chyby.

Druhým úkolem bylo opravit chyby po umělé inteligenci, případně upravit dílo tak, aby moderně vypadalo, pokud se zrovna nedařilo AI k tvorbě moderní verze díla přesvědčit. Žáci tak zakrývali nadbytečné končetiny, přidávali chybějící prsty nebo odstraňovali jiné různé šumy, které působily rušivě. Někteří museli pracovat velmi precizně, a to dokonce v přiblížení na jednotlivé pixely.

Posledním úkolem pak bylo vytvořit jednoduchou koláž zachycující celý proces tvorby a spolužákům dílo představit, uvést autora, zásadní znaky daného období a popsat provedené úpravy. Ostatní žáci ve třídě následně dílo zhodnotili po estetické stránce.

Velké množství prací se vydařilo a vy si je teď můžete prohlédnout. Všem, kteří práci pojali zodpovědně děkuji a tleskám.

Mgr. Ondřej Tavoda