Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do Primy.