Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výtvarka v přírodě

Konečně je krásné počasí, tak přece nezůstaneme ve třídě, když můžeme tvořit venku.  Téma dnešní hodiny je ztvárnit „výtvarnou výchovu“.

A jak ji vidí žáci sekundy? Na jejich kreativní tvoření v přírodě se můžete podívat.. 😊

V. Vastlová