Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

2. kolo přijímacího řízení do primy 2023/2024

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do primy

pro školní rok 2023/2024

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, zastoupené Mgr. Ivanou Netušilovou, ředitelkou školy, vyhlašuje dle § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, druhé kolo přijímacího řízení.

Obor: 79-41-K/81 Gymnázium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10

Termín pro doručení přihlášek: nejpozději do 18. 5. 2023 do 14:00. Přihláška (editovatelná online) je ke stažení zde. Pokud se uchazeč  účastnil prvního kola JPZ na Gymnáziu Mimoň, není nutné potvrzení prospěchu z  kmenové ZŠ.

Na přihlášce není požadováno potvrzení lékaře.

Termín přijímací zkoušky (pokud ji bude uchazeč konat): 19. 5. 2023 v 8:30

Vyhlášení výsledků: 19. 5. 2023 v 15:00

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Uchazeči, kteří v 1. kole konali jednotnou přijímací zkoušku na jiné škole, dosáhli celkového hodnocení v testech Cermat nejméně 30 bodů v součtu a v jednotlivých testech získali nejméně 10 bodů, avšak nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity, budou přijati na základě těchto výsledků. Výpis výsledků didaktických testů JPZ musí být přiložen k přihlášce.
  2.  Uchazeči, kteří v 1. kole JPZ nekonali, nebo v ní neuspěli, budou konat zkoušku formou testu z obecných studijních předpokladů. Tyto testy ověřují schopnosti dětí, nikoliv výsledky vzdělávání na základní škole. V testu musí uchazeč dosáhnout nejméně 30 %.

Pořadí přijatých bude stanoveno podle získaného počtu bodů za:

  1. Výsledky testůCermat (M + ČJ), nebo testu obecných studijní předpokladů.
  2. Uchazeči, kteří splní kritérium 1,budou dále hodnoceni za průměrný prospěch na základní škole za druhé pololetí 4. ročníku a první pololetí 5. ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy:

Průměrný prospěchBody
1,00 – 1,2010
1,21 – 1,408
1,41 – 1,605
1,61 a více0

K potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek vydává ZŠ, kterou uchazeč navštěvoval. Dle platné legislativy je zákonný zástupce uchazeče povinen odevzdat tento zápisový lístek na Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (tj. do 2. 6. 2023 včetně). V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva přijetí ke vzdělávání ve škole.

V Mimoni 9. 5. 2023                                                                         Mgr. Ivana Netušilová, ředitelka školy