Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Exkurze HZS

Ve čtvrtek, dne 4. května 2023 jsme navštívili Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v České Lípě.
Příslušníci hasičského sboru nám umožnili prohlídku zdejšího areálu, společně s ukázkami hasičských vozů, jejich vybavení a mnoho dalšího. Byly nám představeny všechny hasičské obleky, řada kontejnerů a jejich využití, nasimulovaná autonehoda a vybavení lezecké jednotky.
Nakonec jsme si vyzkoušeli některé hasičské disciplíny, například vytažení cvičné figuríny pomocí kladek, nebo “sestřelení” PET láhve vodním proudem, pomocí hasičské proudnice.
Za celou třídu bychom chtěli poděkovat paní učitelce Krejčové a panu učiteli Kuchařovi, kteří nám umožnili tuto návštěvu a byli naším pedagogickým dozorem.