Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Národní muzeum Praha – přírodovědná exkurze kvarty

Dne 22.5. 2023 žáci kvarty v rámci výuky biologie navštívili Národní muzeum Praha. Konkrétně se zaměřili v rámci učiva kvarty na sekci mineralogickou a sekci vývoje planety Země a života na ní v jednotlivých geologických érách.

Žáci na základě svých znalostí a zároveň nových informací získaných v muzeu z vystavených exponátů,  vypracovali žáci zadané pracovní listy.