Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Kvinta měla přesnou mušku…

V úterý (27.6.2023) navštívili žáci kvinty nově vybudovanou střelnici v Brništi.

Díky vstřícnosti členů střeleckého klubu v Brništi, mohou každoročně naši kvintáni absolvovat praktický střelecký výcvik ze vzduchových zbraní. Seznámí se tak provozem na střelnici a bezpečnou manipulací se zbraní.

Střelecký klub v Brništi má dlouhodobou tradici a nemalou pozornost věnuje výchově mládeže. Z tohoto důvodu zde byla postavena nová střelnice, která je v současnosti nejmodernější střelnicí tohoto druhu v České republice.

Žáci měli možnost vyzkoušet střelbu z moderních PCP pušek (větrovek na stlačený vzduch) a seznámili se s elektronickým vybavením střelnice, které umožňuje přesné a rychlé vyhodnocení výsledků střelby.

Po praktickém seznámení s obsluhou zbraně  a nástřelu, si kvintáni vzájemně poměřili síly v malém střeleckém závodu, který si pro velký zájem ještě zopakovali.

Velký dík za tento pěkný a užitečný zážitek patří členům střeleckého klubu, kteří se nám ve svém osobním volném čase nezištně věnovali.

LK