Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Vzpomínka na křest audioknihy “Metamorfórky”

Na konci školního roku většinou bilancujeme, co se nám podařilo a na co rádi vzpomínáme – v tomto duchu se nese i příspěvek, jehož autorkou je Verča z tercie:

Na podzim loňského roku jsme se přihlásili na konkurz do projektu “Děti čtou nevidomým dětem”. Konkurz probíhal 2. listopadu v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Sešlo se zde mnoho zájemců; z naší školy byli nakonec k vlastnímu nahrávání audioknihy vybráni tři zástupci. Nahrávání probíhalo 29. listopadu taktéž v Krajské vědecké knihovně a panovala při něm příjemná atmosféra. Na závěr byli účinkující pozváni na křest audioknihy, který se konal 8. března na liberecké radnici. Všichni, kteří se na projektu podíleli, dostali zmíněnou audioknihu s drobnými dárky. Tato akce se mi velmi líbila, jelikož šlo o dobrou věc.

autorka: Veronika Pánková