Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Literární tvoření v tercii – tentokrát o Robertu Fulghumovi

V tomto školním roce byl pro terciány hlavním autorem americký spisovatel a myslitel Robert Fulghum – na začátku roku byl zadán úkol obstarat si některou z jeho známých i méně známých knížeček, pročíst si příběhy, vybrat si ty nejzajímavější a zaujmout k nim čtenářské stanovisko. A v červnu jsme se konečně dostali ke zpracování celoročního snažení – výsledné práce jsme pak zhodnotili nejen po obsahové stránce, ale i po stránce estetické. Nejzajímavější výtvory jsou k vidění na fotografiích. Všem terciánům patří poděkování za vynaloženou energii, tvůrčí přístup a schopnost vyjádřit osobní čtenářský prožitek.