Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

BOTANICKÁ EXKURZE SEKUNDY V BOTANICKÉ ZAHRADĚ LIBEREC

Ve čtvrtek 22.6. 2023 navštívila sekunda v rámci výuky biologie, konkrétně morrfologie, fyziologie a systematiky vyšších rostlin botanickou zahradu v Liberci. Žáci kromě toho, že měli možnost si prohlédnout venkovní i vnitřní expozice botanické zahrady, vypracovávali v návaznosti na učivo pracovní listy ve dvojicích.