Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Upozornění pro žáky, zaměstnance a návštěvy školy…

Upozornění pro žáky, zaměstnance

 a návštěvy školy

Po dobu probíhající rekonstrukce kanalizace a vodovodu na sídlišti Letná bude komunikace kolem budovy gymnázia používána jako objízdná trasa pro automobilovou dopravu.

DBEJTE  NA  SVOU  BEZPEČNOST

při cestě do školy a ze školy!