Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Adaptační kurz primy

Před začátkem školního roku se prima sešla na adaptačním kurzu. Účast byla stoprocentní. Pod vedením třídního učitele Mgr. O. Tavody, nové paní učitelky Mgr. Š. Kalvové a paní zástupkyně Mgr. B. Jirkovské se primáni ubytovali 3. 9. 2023 na Chatě Luž, kde si užili 3 dny plné aktivit. Celý program pro nás zorganizovali zkušení patroni ze septimy Kiki, Pípa, Anička a Ondra. Počasí přálo, a tak jsme většinu času trávili venku pohybovými aktivitami, a když už jsme si potřebovali odpočinout, hráli jsme logické hry nebo vyráběli památeční předměty. Zatímco první den jsme se převážně seznamovali, druhý den patroni vymysleli stezku plnou úkolů a šifer. Cíl stezky byl jasný: vyhlídková věž Luž. Po krátké okružní cestě kolem Luže jsme si dali večeři a přesunuli se ven, kde pro nás bylo připraveno opékání buřtů. U ohně se zpívalo, tančilo a také jsme se poznávali. Pan třídní odpovídal na otázky žáků nových, ale i těch starších ze septimy. Večerka odzvonila a všichni padli za vlast, byl to ostatně náročný den. Poslední den jsme stihli ještě vyrobit třídní domek s pravidly, namalovat kamínky a vyrobit chlupáče. Po obědě už si rodiče přebírali své ratolesti zpět a všichni se těšili na setkání hned další den ve škole.

Děkuji za krásný adaptační kurz.

Mgr. O. Tavoda